הוצאה לפועל

כעורכי דין המתמחים בדיני שטרות, חדלות פרעון והוצאה לפועל, אנו מעניקים ליווי וייצוג משפטי בתחומים הבאים:

ייצוג נושים באלפי תיקים, ביניהם תיקים המצריכים פעולות גביה וחקירה אינטנסיביות - לרבות עיקולים אצל צדדים שלישיים, עיכובי יציאה מהארץ, הגבלת רישיון נהיגה, דרכון והגבלות נוספות, עיקולי מקרקעין ומיטלטלין, זימון לחקירות יכולת וכל פעולה משפטית הדרושה לגביית החוב. שכר טרחתנו נפסק על ידי לשכת ההוצאה לפועל ומשולם על ידי החייב, בכפוף לגביה בפועל.

ייצוג וליווי חייבים - לרבות בבקשות לאיחוד תיקים, להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים, למתן צו חיוב בתשלומים, לביטול עיכובי יציאה מהארץ, ביטול הגבלות, בקשת רשות להתגונן, ליווי עד לקבלת הפטר באיחוד תיקים, ניהול מו"מ עם נושי לקוחות המשרד, עריכת הסדרי נושים ועוד.

משרדנו מלווה חייבים וזוכים בהליכי פשיטת רגל ופירוק חברות. אנו מלווים עובדים של חברות בהליכי פירוק החברה, לשם גביית החוב כלפיהם, הן מקופת הכינוס והן מהמוסד לביטוח לאומי.