גישור ובוררות

תחומי  הגישור והבוררות הינם דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט.

בעל המשרד, עורך הדין אילן שטאובר, הינו עורך דין מנוסה בתחום האזרחי – מסחרי ובתחום משפט העבודה מזה מעל ל- 30 שנה וכן משמש כבורר קרוב ל- 20 שנה וכמגשר מוסמך מזה כ- 15 שנה. עורך דין אילן שטאובר נוקט בגישה גישורית - יצירתית ומאחוריו מאות גישורים שהסתיימו בהצלחה.

היתרון הבולט בהליכים של גישור ובוררות על פני ניהול הליכים בבתי המשפט הינו בעיקר היות הליכי הגישור והבוררות הליכים מזורזים ופחות פורמאליים.

להלן פירוט כל הליך ויתרונותיו:

גישור

בהליך זה המגשר נועד עם בעלי הדין במטרה להביאם להסכמה על דרך יישוב הסכסוך, תוך שהוא מציג להם אפשרויות לפתרון מיטבי, כך שכל צד יגשים את האינטרסים שלו במידה המקסימאלית. המגשר מקיים עם הצדדים ישיבות משותפות ונפרדות. ככל שהצדדים לא מגיעים להסכם בעקבות הליך הגישור, פתוחה בפניהם הדרך להמשיך בהליכים משפטיים מבלי שהמידע שנחשף בהליך הגישור ישמש את מי  מהצדדים.   

בוררות

בהליך זה הצדדים מסמיכים את הבורר שנבחר על ידם להכריע בסכסוך שביניהם בדרך של מתן פסק בורר שניתן לאשרו בבית המשפט כך שיהיה לו תוקף של פסק דין. הבורר, להבדיל מבית המשפט, אינו כבול בדרך כלל בסדרי דין נוקשים המכבידים ומאריכים את ההליכים והאווירה בה מתנהל ההליך הינה נעימה יותר ועניינית. הבורר מחויב בתום לב, בשוויון בין הצדדים ובחובת נאמנות וניקיון כפיים כלפיהם. על הבורר חל איסור להיות מעורב אישית בנושא הסכסוך אשר עלול להעמידו בניגוד עניינים ואסור לו להיפגש בנפרד עם הצדדים.